Gezien de Diestse Studiekring voor Numismatiek haar 2 jaarlijkse bijeenkomsten in het CC Begijnhof Diest organiseert,  heeft zij t.v.v. haar leden, cursisten en sympathisanten een samenwerkingsproject met de stedelijke openbare bibliotheek van Diest opgezet.

De Studiekring koopt op regelmatige basis numismatische publicaties die gratis raadpleegbaar zijn in de leeszaal van de bibliotheek. Een aantal waardevolle of zeldzamere publicaties blijven in het bezit van het bestuur van de vereniging en kunnen door de leden na afspraak geraadpleegd of geleend worden.
  
In het kader van diefstalpreventie dragen al onze boeken naast een inventarisnummer een sticker met de vermelding dat deze eigendom zijn van de Diestse Studiekring voor Numismatiek.  Indien u een boek met deze sticker te koop wordt aangeboden, verwittig dan onze vereniging zodat wij snel actie kunnen ondernemen (diestse.studiekring@gmail.com).

 

Het adres en de openingsuren van de openbare bibliotheek van Diest kan u vinden op volgende webpagina

De online catalogus kan u bevragen op volgende webpagina

 

 

Veel lees- en studieplezier!

 

 

 

U kan ons volgen op facebook