Schriftelijke biedingen kunnen naar: Patrick.pasmans@hotmail.com of Piet Vanmarsenille

Ledenveiling - 26 maart 2022

 

klik op de afbeelding voor vergroting.

Lot Afbeelding Omschrijving Prijs
1 Macedonische koningen,. Philip III Arrhidaios. 323-317 BC. AR Drachme (4.05 g,). In de naam en typen van Alexander III. Kolophon. Geslagen onder Menander of Kleitos, ca. 322-319 v.Chr. Hoofd van Herakles naar rechts, met leeuwenhuid / Zeus Aëtophoros zittend naar links; gerstekorrel in linkerveld, speerpunt in buitenste rechterveld. Price 1750. ZF Vgl. CNG Keystone Auct. 1, lot 3: 225 USD. 40
2 Macedonische koningen, Philip III Arrhidaios. 323-317 BC. AR Hemidrachm (2,01 g).  Hoofd van Herakles naar rechts, met leeuwenhuid / Zeus Aëtophoros zittend naar links. Δin het linker veld.  ZF. 35
3 SELEUKID EMPIRE. Seleukos I Nikator. 312-281 BC. Æ (21,5mm, 8.49g,). Apamea on the Orontes mint. Geslagen circa 300-281 v.Chr..  Olifant lopend rechts / Hoofd paard links; anker beneden. SC 35; HGC 9, 79. Fr  Zeldzaam!.  Vgl. CNG Veiling 114, lot 372: 1200 USD 65
4 Kings of Cappadocia. Ariobarzanes III (52-42 BC). AR Drachm. Hoofd met diadeem naar rechts. Kz: Athena staande naar links, met Nike, speer en schild; ster en halve maan naar links, monogram naar rechts. Simonetta 1b   3.69 gr. 15 mm ZF 27
5 Thracië, Kallatis, c. 3rd-2nd century. AR Hemidrachm, 12 mm, 2.00 g, Hoofd van Herakles n. r., Kz: Graan, knots en pijlkoker, [KAAΛ]A. Cf. SNG BM Black Sea 203. Bijna ZF/F- (Vgl. London Ancient Coins Ltd op MA-shops: £55.00)  6
6 Cilicië, Tarsos, stedelijke muntslag (164-27 v.C.) Ae 20,staande lokale God Sandan op een leeuw, 20 mm, 6,38g. F à ZF 5
7 Kelten, Danube regio, fourée drachme Kugelwange, 2,36g. 14 mm, Fr 20
8 Rome, Trajanus (98-117). Æ Sestertius (35mm, 25.70 g, 6h). Rome mint. Geslagen in 116-117. Gelauwerde en gedrapeerde buste naar rechts   IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P    / REX PARTHIS DATVS, S C onderaan, Trajanus zit rechts op een podium (daïs)  en biedt een geknielde Parthia aan  Parthamaspates aan.  RIC II 667; Woytek 594v; Banti 96. Fraai  (R! In betere kwaliteit worden dergelijke stukken geveild aan 2 tot 5000 €) 40
9 Rome, Septimus Severus (193-211), AR denarius geslagen in 201 n. Chr. (18.5mm, 3.27g,) Rome. Vz: Gelauwerd hoofd naar rechts / Kz: wapentrofee; gevangene zittend naar links en rechts, handen naar voren ondersteunend hun hoofd, elk in een rouwende houding. RIC IV 176; RSC 370. ZF Vg. CNG Veiling 114, lot 930: 375 USD + kosten. 45
10 Rome, Septimus Severus (193-211), AR denarius,  (17mm, 3.41 g). Laodicea mint. Geslagen in 198-202. Gelauwerd hoofd naar rechts / VICT P AR T HIC AE, Overwinning gaat naar links, met krans en trofee; gevangene zittend aan de voeten naar links. RIC IV 514; RSC 741.ZF 45
11 Romeinse Rijk, Moesia Inferior, Marcianopolis. Septimius Severus. AD 193-211. Æ (27.4mm, 10,45g). Julius Faustinianus, consular legate. Geslagen in 207-210. Buste met gelauwerde, gedrapeerde buste naar rechts / Apollo staand, hoofd naar rechts, arm boven hoofd en boog vasthoudend; pijlkoker (of altaar) naar links, door slangen verstrengelde boom naar rechts.  H&J, Markianopolis 6.14.7.8; Varbanov 778.  ZF 25
12 Sasaniden. Kavad I, 2e regering (498-531). zilveren Drachme, GW (Jurjan), jaar 8 ZF 16
13 Sasaniden Khusraw I (531-579). zilveren Drachme, GW (Jurjan),  jaar 35 ZF 16
14 China, Warring States (rond 400-220 v.Chr.) bronzen Ant-nose-money van de Chu staat. ZF 25
15 Brabant, Halen AR denier 0,64g. DW 133-4 HVH G 97, donkere patina, ZF- Zeldzaam 40
16 Brabant,  Halen AR denier 0,53 g. DW 138 HVH G 101, F à ZF 30
17 Calvinistische Republiek Gent (1581 – 1584), zes mijtenstuk Vanhoudt I 237– vz. Klimmende leeuw naar links VI GHENT 1583 kz. gekroond wapenschild van de Calvinistische Republiek met daarop de letter SPQG – NISI.DNS.FRUSTRA, diameter 22mm/ 2,26 g. Fr 8
18 Prinsbisdom Luik muntplaats Maaseik, Ernest van Beieren (1581-1612), brulé van 12 sols zonder datum en waarde aanduiding Dengis 983 – Mignolet 555, vz. Buste van de prinsbisschop naar rechts ERNEST.BA.DVX. EP.LE.DVX.B.CO.LOS. kz. Gekroond wapenschild van Beieren/Palatinaat tussen 2 rozetten AVDIATVR.ALTERA.PARS, diameter 21mm/ 2,17 g. Fr 8
19 Prinsbisdom Luik, Ernest van Beieren (1581-1612), liard, Fr 6
20 Maaslandse heerlijkheden, Florennes, Isabella en Gaucher van Châtillon (1312 – 1322), zilveren sterling (imitatie Engelse sterling) Vanhoudt G 1706, vz. Gekroonde buste van de graaf in vooraanzicht GALCHS COMES PORC kz. Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt, in elk kwartier drie bolletjes MON-ETN-OVA-Y.VE, diameter 18mm/ 1.33 g. Fr 18
21 Walcourt / Charleroi / Marcinelle, mereau van 20 francs van de Societé de Thy-le Château, voorzien van een ingeslagen nummer 137 en een gaatje. 28 mm. ZF (zeer zeldzaam! Vergt meer onderzoek) 40
22 China, Sinkiang, AR ½ miscal  1295, 166 & 1,8 g., 2 verschillende types ZF à Pr 27
23 China, bronzen huwelijksgeld met 4 liefdesposities 31,41 g. 38 mm ZF 25
24 Engeland, William & Mary (1689-1694), Cu Bodle, F à ZF 5
25 Frankrijk, Louis XI (1461-1483), Biljoen Dubbele Tournois Jean Duplessy 562A -2e emissie (vanaf 15 september 1476), vz. drie lelies in een trilobe LVDOVICVS FRANCORUM REX kz. kruis in een quadrilobe +SIT:NOMEN:DNI:BENEDICTVM, diameter 19mm/ 1,20 g. Fr 8
26 Italie, Venise, Dalmatie-Albanie, Gazzetta ou 2 Soldi 1710, ZF/F) 5
27 Polen, Sigismund III(1587-1632), 1,5 groschen 1620, Bromberg – SIGIS*3*D:G-REX*P M*D*L* /MONE*NO-REG*POLO; Ref. Górecki B.18.3.h, Kopicki 848, Kamiński-Kurpiewski 467. Pr- 9
28 Spanje, Castilië en León, Alfonso X el Sabio (1252-1284), Cu Maravedi Prieto (vellon) (ALF REX CASTEL LEYENDA ET LEGIONIS)  Fr 5
29 Spanje, Castilië en León, Alfonso X el Sabio (1252-1284), Sevilla,  Cu Cornado o dinero noven. Fr 5
30 Spanje, Castilië en León, Juan I (Burgos), Cornado Vellon. (LEYENDA JOA NIS REX CASTELLE E LEGIONIS). Fr 5
31 Spanje, Sevilla Filips IV (1621 – 1665),  koperen 16 maravedis, vz. buste van de koning naar rechts *PHIPPVS*IIII*D.G. kz. gekroond wapenschild met in de kwartieren 1 en 4 de wapens van Castilië en 2 en 3 de wapens van Léon HISPANIARUM REX, diameter 25mm /3,48 g. Fr 8
32 Brussel, Franse bezetting onder Napoleon, bronzen medaille opgedragen aan Louis-Gabriel Suchet, gouverneur van het paleis te Laken (Brussel). Ca. 1806-1807.  Bramsen 566 - AE (g 27.12 - Ø 44 mm) Ex Tuzio, Parijs, 23/02/1995. Prachtig bewaard gebleven cliché van de gouverneur van het keizerlijk paleis van Lacken in Brussel. Pr In februari 1805 verkreeg Suchet de post van gouverneur van het paleis van Laken nabij Brussel en ging gepaard met een jaarsalaris van 15.000 frank, dat Suchet regelmatig ontving tot 1813. 120
33 Medaille 1836, opgedragen aan Eugene Verboeckhoven, door Hart, Vz: hoofd van Eugene Verboeckhoven naar links, EUGENE VERBOECKHOVEN / HART.F.  /  Kz: Lauwerkrans schilderspalet penselen Leopoldsorde Ijzerenkruisorde sterren, NÉ A WARNETON LE VIII JUIN MDCCCXCIX MDCCCXXXVI.,  Guioth, R.B., n° 242, Verzilverd brons (?) 50 mm, Pr (in de literatuur wordt enkel melding gemaakt van bronzen penningen)  Vgl.  https://www.vcoins.com/en/stores/coins_to_medals/37  : € 120 40
34 Doornik, 1823, bronzen octoganale jeton “Utile Dulci” (Lier ster stralen tak altaar) van de Société des Amis de la littérature des sciences et des beaux arts fondée en MDCCCXXIII à Tournay. DIRKS, p.172, n° 212 ; RBN, 1848, p.107, n° 111. 31 mm, Pr 9
35 Brussel, bronzen satirische penning “Hulde der treffelyke lieden aan Bara” / “Brussel, November 1871, WEG MET DE DIEVEN”, 28 mm, Pr Nog steeds een actueel thema! 9
36 Brussel, aanwezigheidsmedaille van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Letteren van België (omstreeks 1919). Toegekend aan de Gentse professor J. Bidez. Ar. 37,1 mm. 20 g. Pr  Joseph  Bidez (1867 - 1945) was een klassiek filoloog en historicus en hij was tevens professor aan de Universiteit Gent. Hij werd meermaals bekroond voor zijn onderzoeken over het hellenisme en de geschiedenis van de late oudheid. 40
37 Brussel, bronzen médaille opgedragen aan professor Fernand Ranwez -Président Académie de Médecine 1866-1925 – door Alf. Mauquoy, 70 mm, Pr 18
38 WO.I grote bronzen penning van het offensief in Vlaanderen (28 Sep – 11 Nov 1918) en het intrede van Koning Albert I te Brussel op 22 nov. 1918. Door Le Roy. Hipp. 70 mm, Pr  25
39 WO I, Antwerpen, grote bronzen penning over het heldhaftig optreden van het Belgisch leger te Antwerpen (22 Sep – 10 Okt 1914) en de samenvoeging bij de geallieerde legers (7 – 14 Okt 1914) door P. Wissart, 70 mm, Pr 25
40 WO I, grote zilveren medaille (épreuve!) opgedragen aan Albert en Elisabeth, kz: omschrift zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden /onder klokken Juicht Belgen juicht enz, door Alf. Mauquoy, 75 mm 40
41 Verzilverde plaket “Volonte – Force – Beauté – par les sports, door G. Devreese. Atelier Fonson. 101 x 53 mm, Pr- 10
42 WO II, Gent Medaille Gent 1941 Werken van den Vrijen Tijd 29mm, ZF 9
43 Duitsland Nuremberg, roodkoperen rekenpenning van Hans Krauwinckel II (meester in 1586) Mitchiner volume I p.459, vz: De profeet Daniël in de leeuwenkuil wordt aangevallen, naast hem op de grond een dode gevangene en boven hem een engel die wordt aangesproken door de twee gezichten van God ETTRA – DETVR, kz: De profeet Daniël in de leeuwenkuil met een leeuw die op hem kruipt, boven een vliegende engel  en daaronder Abraham met het oude testament IVSTVS – DEANVS, diameter 28 mm/ 3,5 g  Fr 8
44 Duitsland Nuremberg, messing rekenpenning van Iohann Iacob Dietzel (meester in 1711) Mitchiner volume I p.524, vz: buste van de koning naar rechts LVDXV DG.FR.E.N.REX  kz: gekroonde letters L met drie lelies IOHANN.IACOB.DIETZEL.RECH.PFENNING, diameter 25mm/ 1.96 g. Fr 5
45 Duitsland, penning n.a.v. het muziekfestival op 14 en 15 juni 1857 te Darmstadt, Mainz, Mannheim en Wiesbaden. Zink 39 mm, ZF+ 6
46 Duitsland, Munchen, zilveren penning n.a.v. de XX Olympische Zomerspelen 1972 Vz: zicht op Munchen met “MUNCHEN 1972”, Kz: “XX. OLYMPISCHE SOMMERSPIELE MÜNCHEN-KIEL 1972” , 27 mm, 4,15g. Pr (donkere patina) 15
47 Frankrijk, messing jeton 1653 F.Feuardent 8169, vz: de rivier de Loire liggend aan de rechterkant leunend op zijn urn, zijn linkerhand opstekend naar een staande Mercurius: POVR.LA.COMM.D.MARCH.FREQ.LA.R.D.LOYRE, onderaan LIGERIS 1653 kz: stadsgezicht op Orléans vanaf het midden van de brug EX.LIBERTATE.COMERCII. VBERTAS, onderaan AVRELIA, diameter 27 mm/ 8,50 g. Fr 5
48 Frankrijk, roodkoperen jeton 1646 F.Feuardent 8350, vz: wapens van burgemeester Jacques Bovet: IACQVES.BOVET.ESCR. SR.DE.LA.NOVE.MAIRE.1646 kz: wapenschild van de stad Tours: SPEI.GAL.FIDVCIA, diameter 26 mm/ 6,39 g. Fr 5
49 Frankrijk, messing jeton F.Feuardent 13423, vz: buste van Lodewijk XVI naar links: LVD.XVI.DG.FR.ET.NAV.REX, kz: fontein die water spuit OMNIBVS NON SIBI in de afsnede IETTON, diameter 23 mm/ 3.50 g. 5
50 Frankrijk, koninkrijk, Lodewijk XVI, koperen penning van de ACADÉMIE ET SOCIÉTÉS SAVANTES Académie royale de Peinture et de Sculpture n.d. R2 Vz: LUDOVIC. XVI. FRANC. ET. NAVAR. REX Buste à gauche de Louis XVI, signé DU VIVIER. Fr 40
51 Frankrijk, bronzen Nieuwjaarsmedaille 1900 door Daniel Dupuis voor de Franse Munt. 50 mm, Pr 20
52 Groot-Brittannië, artisanaal gegraveerde Cu penning 1717 “A EAGLE:” adelaar op voorsteven van schip. 28,5 mm, Pr 15
53 Nederlanden (toen nog met België), kroningspenning van koning Willem in 1815. 23 mm, ZF+ 5
54 U.S.A., Hobo 5 cent met een engel (leuk, reproductie) 20 mm, ZF 5
55 Zilveren religieuze medaille opgedragen aan de H. Jozef / Maria Lavret, 30,5 mm, 7,51 g. met mooi draagoog en zilverstempel, ZF 18
56 Grote en zware gegoten bronzen religieuze plaket met zegende engel en op de keerzijde “Anno Domini MCMLXII, 80 x 62 mm, 160g. Pr 7
57 Varia: België 20 centimes 1861, hergegraveerd voor Marie Heirman en gesoldeerd tot knop, ZF (Uniek) 8
58 Zoo van Antwerpen, reeks van 4 jetons 1979 (10 x inkom, nog steeds geldig!) Pr (waarde aan de kassa van de Zoo: 280 euro) 70
Literatuur
59 Johan Van Heesch, De muntcirculatie tijdens de Romeinse tijd in het noordwesten van Gallia Belgica, Koninklijk Musea voor kunst en geschiedenis/Monografie van nationale archeologie Brussel 1998. 30
60 Eddy Schutyzer, Munten van Claudius II en Quitillus inclusief hun consecratiemunten, Oostkamp 2005. 5
61 H.A. SEABY, Roman silver coins volume I – The Republic to Augustus, Seaby London 1978. 10
62 H.A. SEABY, Roman silver coins volume II – Tiberius to Commodus, Seaby London 1979. 10
63 H.A. SEABY, Roman silver coins volume III – Pertinax to Balbinus & Pupienus, Seaby London 1982. 10
64 H.A. SEABY, Roman silver coins volume IV – Gordian III to Postumus, Seaby London 1982. 10
65 H.A. SEABY, Roman silver coins volume V – Carausius to Romulus Augustus, Seaby London 2004. 15
66 Andrew Burnett, Coinage in the Roman World, Seaby London 1987. 10
67 Zander H.Klawans, Reading and dating Roman imperial coins, Whitman Coin Products Wisconsin 1977. 10
68 John Melville Jones, A dictionary of Ancient Roman Coins, Seaby London 1990. 10
69 P.V. Hill, J.P.C. Kent, R.A.G. Carson, Late Roman bronze coinage A.D. 324-498, Spink & Son London 1978. 10
70 David R. Sear, Roman coins and their values Second Revised Edition, Seaby London 1974. 5
71 H.A. Grueber, F.S.A., Coins of the Roman Republic in the British Museum, Hardpress Publishing Miami. 10
72 Edward A. Sydenham, M.A., The coinage of the Roman Republic, Spink & Son, Limited London 1952. 30
73   Standard catalog of world coins 1601-1700. Chester Krause & Clifford Mishler. ( 1152 p) 10
74   Standard catalog of world coins 1701-1800( 1008 p)  10
75   Standard catalog of world coins 1985 edition ( 2048 p) 10
76   Leslie Kurke, Coins, bodies, games and gold. The politics of meaning in Archaic Greece. 1999 385 p 9
77   Manuel de Numismatique Orientale de L’Antiquité et du Moyen Age. J. de Morgan Tome 1 1923-1936. Librairie Orientaliste. Paul Genthner, Paris 480 p 19
78   P. Anne van’t Haaff, Saurashtra (c. 450-50 BC) Surasena (c. 500-350 BC) Silver punchmarked Coinage, IIRNS publicatie. 120 blz. Nieuw (nr 338) 9
79   John E. Hill, Through the Jade Gate to Rome, 2009. 691p. Soft cover. 19
80   J. Curtis & St. John Simpson (Ed.) The world of Achaemenid Persia, 2005, Hard cover, 626 p 19
81   K. Farrokh, Shadowns in the desert, Ancient Persia at war, 2007 Hard cover. 19
82   History of Civilizations of Central Asia: four volumes. (Unesco publishing): (hard cover) VOL I. The dawn of civilization: earliest times to 700 BC. 1992  535 p VOL. II. The development of sedentary and nomadic civilizations:  700 BC – AD 250.  1994  573 p VOL. III. The crossroads of civilizations: AD 250-750. Ed. B. A. Litvinsky. 1996        569 p VOL. IV. The age of achievement: AD 750 to the end of the 15th century. 1998 Part One: The historical, social and economic setting. 1998 Editors: M.S. Asimov and C. E. Bosworth Asimov 485 Part Two: The achievements. 2000 699  p 45
U kan ons volgen op facebook