2009 | 2010 |2011

 

2011

.Jaargang 6, nummer 4, december 2011

Jean Elsen, Western and Eastern calenders and the apperance of dates on Russian Coins, 4-19.
Luc Vandamme, Academie Royale de Medecine de Belgique (ARMB), 20-26.
Paul Huybrechts, Sumio Saito en Zenichi Yokoyama stelde hun werken tentoon op de Belgische ambassade in Japan, 27-30.
Linda Everaert, Lady Jane Grey, koningin voor 9 dagen, 35-42.
Chris Teulings, Gildepenningen (14) YPol Terrax, een facinerende alias op een Antwerpse broodpenning; 44-45 Chris Teulings, Gildepenningen (15) Een penning van een onbekende plaats verraadt zich, 45-48
Chris Teulings, Gildepenningen (16) Een Amsterdamse kuiperspenning van Bernardus Alberdingk, 48-50.
Patrick Pasmans, Een plaquette opgedragen aan de heer Constant Borgers, 52.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 54-61.
X, Ledenveiling (uitneembaar)

Jaargang 6, nummer 3, september 2011

Paul Huybrechts, Verslag van de 2de Internationale Workshop voor medailles & kleinsculptuur, 3-13.
Patrick Pasmans, Catherina de Grote op een Portugees-Indische penning?, 15-19.
Patrick Pasmans, De penningen van de gokkers, 21-25.
X, Bespreking van veilingen en prijslijsten, 27-31.
X, Ledenveiling, 32-35.

Jaargang 6, nummer 2, juni 2011

X, Religieuze penningen in de belangstelling, 4-9.
Patrick Pasmans, Religieuze penningen in de belangstelling (XVIde – XIXde eeuw), 11-17.
Raymond Bas, De Bogaardensite van Diest historisch en archeologisch onderzocht, 18-20.
Patrick Pasmans, Muntvondst op de Bogaardensite (Diest), 21-22.
Johan Torfs, Belastingspenningen uit Belgisch-Congo, 24-28.
Luc Vandamme, Klasseren bij Theunis of Philippen? 30-31.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 32-37.
X, Ledenveiling, 38-39.

Jaargang 6, nummer 1, maart 2011

Chris Teulings, Gildepenningen (13), Bij “vernachte wete”… een onbeschreven Middelburgse Vettewarierspenning, 6-16.
Rudy Dillen, Schoolproject GELD – van vee tot pc, van ruilhandel tot internetbankieren, 17.
Linda Everaert, Hugo Kaulen senior en Dr. Hugo Kaulen junior, 18-20.
Koen De Wolf, Een unieke glazen tessera met verboden afbeelding, 22-23.
Ferdy Willems, Bespreking van Coinage in the Iron Age, deel IV, 27-48.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 51-54.
X, Ledenveiling, 55-59

Boven

2010

Jaargang 5, nummer 4, december 2010

Pierre Degel, De camee en de drie tumuli van Grimde in de schijnwerpers, 4-9.
Patrick Pasmans, Een penning opgedragen aan korporaal Léon Trésignies door Eugène De Bremaecker, 10-13.
Luc Vandamme, Auguste Bija, 14-25.
Fons Van Baelen, Tweejaarlijkse ereprijs Numismatica Tienen voor Pierre Degel, 26-27.
Ferdy Willems, Bespreking van Coinage in the Iron Age, deel III, 28-38.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 44-49.
X, Ledenveiling, 50-55

Jaargang 5, nummer 3, september 2010

Patrick Pasmans, Een penning n.a.v. de inname van Zoutleeuw in 1678, 3-7.
Chris Teulings, Gildepenningen (12) Nalezingen Amsterdamse weverspenningen in het Berlijnse Kabinet, 8-10.
Koen De Wolf, De Romeinse munten van de Egyptische prefecturen of nomen, 11-27.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 30-38.
X, Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw, 39.
X, Ledenveiling, 40-43.

Jaargang 5, nummer 2, juni 2010

X, Koloniaal geld in de belangstelling, 3-12.
Chris Teulings, Gildepenningen (11), Amsterdamse weverspenningen in het Berlijnse Kabinet. Over één kam scheren of toch nader op de keper? 13-28.
Chris Teulings, Korte levensloop van Barent Lammersen, Cornelis Wellekom en Joost Burgerinck, 29-30.
Luc Vandamme, Baron Francis Dhanis, 31-33.
Johan Laevers, Legitimatiepenningen van de Belgische Rijkswacht, 34-39.
Ferdy Willems, Bespreking van Coinage in the Iron Age, deel II, 40-60.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 62-68.
X, Ledenveiling, 69-71.

Jaargang 5, nummer 1, maart 2010

Patrick Pasmans, De penningen n.a.v. de belegering van Antwerpen in 1914, 5-19.
Danique Moors, Everardus van Diest, 22-25.
Patrick Pasmans, De muntslag van Everardus van Diest, 26-27.
Johan Laevers, De munten van de Verenigde Belgische Staten, 28-32.
Ferdy Willems, Diocletianus en de teleurgang van de tetrarchie, 34-38.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 40-44.
X, Ledenveiling, 45-50.

Boven

2009

Jaargang 4, nummer 4, december 2009

Patrick Pasmans, De penningen n.a.v. de VIIde Olympiade, 6-13.
Linda Everaert, De muntschat van Evreux, 14-18.
Patrick Pasmans en Hendrik Van Caelenberghe, Een zeldzame obool van Tienen, 19-20.
Ferdy Willems, Hoe de bespreking van een pas verschenen boek ook een boek(je) werd, 21-37.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 39-45.
X, Ledenveiling, 47-51.

Jaargang 4, nummer 3, september 2009

Chris Teulings, Gildepenningen (10) “…Mulderke, mulderke, telt oe geld..”, 5-15.
Patrick Pasman
s, Een plaquette m.b.t. de landbouwschool van Bierbais, 17-21.
Luc Vandamme, De gouden penning van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 22-25.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 28-33.
X, Ledenveiling, 34-39.

Jaargang 4, nummer 2, juni 2009

X, Middeleeuwse muntslag in de belangstelling, 4-10.
Patrick Pasmans, Een loden penning van de Leuvense smedengilde? 11-14.
Patrick Pasmans, Leo-Jan de Pape (1610-1685), een kleizoon van een Leuvense brouwer die het schopte tot voorzitter van de Geheime Raad van de Spaanse Nederlanden, 15-19.
Luc Vandamme, Noodbiljetten uitgegeven door de Kempense kolenmijnen te Zolder tijdens de Tweede Wereldoorlog, 20-22.
Patrick Pasmans, Enkele penningen ter herinnering van Edith Cavell, 23-27.
Rudy Dillen, ‘Brigand’, medaille voor 5 jaar lidmaatschap bij Numismatica Herentals, 29-31.
X, Tentoonstelling ‘Dinant d’or et d’argent’, 33.
Tom Passon, Bijzondere penning gestolen, 34.
Rudy Dillen, Tentoonstelling; Grieken, Geld en Goden – Antieke munten van Anemurion, 36.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 37-41.
X, Ledenveiling, 42-46.

Jaargang 4, nummer 1, maart 2009

Chris Teulings, Gildepenningen (9) Van waarde voor de Werkgroep Méreaux? ,6-8.
Luc Vandamme, Jan Van Rijswijck, populaire liberale burgemeester van Antwerpen (1892-1906), 9-11.
Patrick Pasmans, Enkele uitzonderlijke penningen gewijd aan aartshertogin Elisabeth Marie van Oostenrijk, 12-16.
Patrick Pasmans, De “Emprunt”, het middel bij uitstek om de schatkist te spijzen, 18-20.
Gregory G. Brunk, Oproep voor munten met instempelingen, 21.
X, Munten vertellen over vrijmetselaars van Jan Neelen (boekbespreking), 22.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten, 24-30.
X, Ledenveiling, 31-35.

Boven

U kan ons volgen op facebook