2015 | 2016 |2017

 

2017

Jaargang 12, nummer 4, december 2017

Antoine Bockstaele, Het Huis- en gevangenisgeld in België, 6-11.
Mike Markowitz, De ster en halve maan op antieke munten, 12-18.
Arnaud Grispen, Uiterst zeldzaam muntgewichtje van een goudgulden van Emden (van 1491), Duitse Rijk, een zeer uitzonderlijke bodemvondst, 18-20.
Patrick Pasmans, Hollandse gouden dukaat in Diest gevonden, 21.
Patrick Pasmans, Charles De Coster op een munt, een laat eerbetoon aan een schrijver van eigen bodem..., 22-25.
Medaille-set om 75ste verjaardag te vieren!, 26.
Linda Everaert, De verbanning van de Jezuïeten in 19e-eeuws Zwitserland, 31-35.
Patrick Pasmans, Een unieke herinneringsmedaille m.b.t. de moorden op 6 mei 1882 in Phoenix Park, Dublin, 36-39.
Stan Panis, Een loden armenpenning uitgereikt in de stad Diest?, 40.
X, Boekbesprekingen
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 12, nummer 3, september 2017

Patrick Pasmans, De herinnerings- en prijspenning opgedragen aan professor René Marcq, 4-6.
Linda Everaert, Badges van de Royal Mathematical School, 13-18.
Arnaud Grispen, Bronzen medaille van de graveur Dolf Ledel (1893-1976) in origineel doosje. Het Honderdjarig bestaan van de Nationale Bank van België, 1850-1950. 23-26.
Patrick Pasmans, De Denis O’Sullivan prijspenning, 29-32.
X, Boekbesprekingen
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 12, nummer 2, juni 2017

Patrick Pasmans, Verslag studiedag over de munten, penningen, eretekens en bakbiljetten in de turbulente periode 1789-1830, 6-19.
Linda Everaert, Tokens van een politieke revolutie: Thomas Paine & Thomas Spence, 10-14.
Arnaud Grispen, Grotere stempelbreuk op Belgische munten, in de numismatiek een "cud" genaamd, 15-18.
Paul Oostervink, Beloningspenningen in de Nederlandse Gouden Eeuw, 19-45.
Joël van Dam, Sulla and Venus. A new coin tradition, 47-48.
Patrick Pasmans, Een gouden dinar van de Parthische koning Mithradates II?, 56-58.
X, Boekbespreking
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 12, nummer 1, maart 2017

Linda Everaert en Hendrik Van Caelenberghe, Het 'Gemeene beest van Antwerpen', 5-12.
Arnaud Grispen, Zilveren denarius van Julia Maesa, grootmoeder van de Romeinse keizers Elagabalus en Severus Alexander, 13-14.
Paul Oostervink, A medal of Overijssel Commemorating What?, 15-34.
Patrick Pasmans, Verslag Numismatisch weekend 10-11 december 2016, 35-37.
X, Boekbespreking
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Boven

2016

Jaargang 11, nummer 4, december 2016

Hans Jongeling, De 'Poros' munten van Alexander de Grote, 4-17.
Johan Torfs, Mobutu en de afgesprongen muntslag met de Koninklijke Munt van België in 1986, 18-23.
Huguette Taymans, De aanwinst van een unieke penning in het Gentse stadsmuseum STAM, 24-34.
Pierre Degel, Bespreking tweejaarlijkse ereprijs Numismatica Tienen, 35-38.
Patrick Pasmans, The Second International Conference on Oriental Numismatics, 39-42.
Linda Everaert en Hendrik Van Caelenberghe, 35ste British Token Congress 2016 in Northampton, 43-45.
Arnaud Grispen, Naslag(en)/reproductie(s) van de gouden proefslag 40 frank 1834 koning Leopold I met verschillende goudgehaltes en staatsstempels. Geslagen door de Koninklijke Munt van België, 36-38.
X, Boekbespreking.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 11, nummer 3, september 2016

Fran Stroobants, Een zeldzame zilvermunt uit Sagalagos (Turkije) in de collectie van het Penningkabinet (KBR), 4-6.
Martin Bloemendal, De munt van Holland te Dortrecht, 7-13.
Roland Dauwe, Enkele notities over de munten van Kirmanshah (Iran), 14-16.
Christian Lauwers, Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek vierde zijn 175ste verjaardag, 17-20.
Hendrik De Backer, Muntvondst uit de late Tène - Vroegromeinse periode te Elewijt
, 29-30.
Linda Everaert, Een prachtige medaille van de 'ANCIENT ORDER OF DRUIDS', 31-35.
Arnaud Grispen, Naslag(en)/reproductie(s) van de gouden proefslag 40 frank 1834 koning Leopold I met verschillende goudgehaltes en staatsstempels. Geslagen door de Koninklijke Munt van België, 36-38.
X, Programma FIDEM XXXIV te Gent
X, Persbericht
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 11, nummer 2, juni 2016

Patrick Pasmans, Verslag studiedag over de muntslag op de oude handelsroute, 4-12.
Arnaud Grispen, Eigentijdse vervalsingen van de zilveren Luikse dubbele schelling 1753/1754 van Johan Theodoor van Beieren, 13-15.
Linda Everaert, Token van Sir Jeffery Dunstan: een opkoper/verkoper van tweedehandspruiken, burgemeester van Garrat en attractie in het rariteitenkabinet, 17-21.
Patrick Pasmans, De "Dominus" halfpenny ‘s van Prins John, heer van Ierland (1190-1199), 28-36.
X, Boekbespreking
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 11, nummer 1, maart 2016

Patrick Pasmans, Diestse Studiekring voor Numismatiek vierde zijn tienjarig bestaan, 6-11.
Chris Teulings, Gildepenningen (23) Sinterklaas is overal tegelijk, 12-17.
Hendrik Van Caelenberghe, Restauratie van Romeinse bronzen munten met een ijzeren kern, 28-33.
Maurice Coeckelbergh, Noodbiljetten van het plaatselijk hulpkomiteit van Oppuurs, 36-37.
Arnaud Grispen, Variant van de éénzijdige nikkelen proefslag van 50 frank 1994 van Roger Duterme, 38-39.
Koen De Wolf, Antieke tesserae: een literatuuroverzicht, 40-44.
Patrick Pasmans, Een Frans pelgrimsinsigne of een Australische ‘farmtoken’?, 45-46.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Boven

2015

Jaargang 10, nummer 4, december 2015

Patrick Pasmans, Enkele indrukken van het XVe Internationaal Numismatisch Congres, 6-9.
Johan Torfs, Determinatie van een penning… Logisch denken… of klakkeloos overschrijven? 10-15.
Jos Flamand, Aandacht voor Noodgeld 1914-1918, 16-17.
Rudy Dillen, Kempisch Noodgeld, 18-55.
Linda Everaert, Van echtgenote van…, co-redacteur De Muntmeester, EGMP-secretaris tot EGMP-voorzitter of… hoe aanstekelijk kan numismatiek zijn? 56-57.
Arnaud Grispen, Uiterst zeldzame proefslagen-set (3) van de Belgische 50 Frank 1987 Nikkel, type Jean-Paul Laenen, 62-64.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 10, nummer 3, september 2015

Arnaud Grispen, Zilveren dukaton van Albrecht en Isabella, 1618, in Antwerpen geslagen met "GARTIA" i.p.v. "GRATIA", munt met een foutieve legende, 4-5.
Hendrik Van Caelenberghe, Enkele opmerkelijke kortes, 6-9.
Luc Vandamme, Het ijzeren kruis, 11-13.
Linda Everaert, Een penning van Elisa, een machtige dame in de Napoleonistische periode, 14-18.
Patrick Pasmans, Enkele opmerkelijke munten met een gewichtsvermelding uit Fujian (1851-61), 29-35.
Linda Everaert, Anne Eldred née Goodman, een medaille uit de 17e eeuw nader bekeken, 38-40.
Patrick Pasmans, Een medaille van De Boerenjongens uit Schaffen, 46.
X, Boekbesprekingen
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 10, nummer 2, juni 2015

Patrick Pasmans-Paul Oostervinck: Studiedag over munten en penningen met als thema: getuigen van het alledaagse goede leven, geluk, voorspoed en feesten in de maatschappij Huguette Taymans, De tweede steenlegging van de kaaimuren van de Gentse haven, 6-9.
Pieter Broos & Fabrice Lefèvre, De slag Waterloo: Waard om herdacht te worden, 16-21.
Linda Everaert, Constance Caroline Woodhill Naden (1858-1889), 22-24.
Arnaud Grispen, Zilveren medaille van het kristallen huwelijk van koning Filip en koningin Mathilde geslagen door de Koninklijke Munt van België-4december 1999-2014, 29-31.
Patrick Pasmans, De pauw op de oude munten en penningen, 32-38.
X Boekbesprekingen
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 10, nummer 1, maart 2015

Hendrik Van Caelenberghe, Noodmuntenuitgifte te Gent tijdens WOI, 4-9.
Linda Everaert, Medailles uit WOI: Lusitania 1915, 10-16.
Luc Vandamme, MS Prince Baudouin, 17-19.
Koen De Wolf, Het geld groeit wel aan de bomen!, 20-25.
Joris Frederickx, De Magna Carta in de numismatiek, 26-33.
Hannes Lowagie, De munten van het prinsdom Luik integraal online!, 34.
X, 2000 gouden fatimidische munten gevonden in de oude haven van Caesara, 35.
Patrick Pasmans, Een armenpenning van Zoutleeuw, 36.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Boven

U kan ons volgen op facebook